Insight (Kya Dehshat Gardi Ke Khilaf Akhri Jung Shuru Hochuki..??) – 20th December 2014

Insight (Kya Dehshat Gardi Ke Khilaf Akhri Jung Shuru Hochuki..??) – 20th December 2014

Apna Apna Gareban (Lal Masjid Ne Bhi Saniha Peshawar Ke Khilaf Ehtijaj Kar Dia…) – 20th December 2014

Apna Apna Gareban (Lal Masjid Ne Bhi Saniha Peshawar Ke Khilaf Ehtijaj Kar Dia…) – 20th December 2014

Game Beat On Waqt News – 20th December 2014

Game Beat On Waqt News – 20th December 2014

8pm with Fareeha (Saniha Peshawar Kis Ki Nakami Hai..???) – 19th December 2014

8pm with Fareeha (Saniha Peshawar Kis Ki Nakami Hai..???) – 19th December 2014

Labb Azaad On Waqt News – 19th December 2014

Labb Azaad On Waqt News – 19th December 2014

8pm with Fareeha (Saza-e-Maut Se Pabandi Hat Gaye…Saza Kab Hogi..??) – 18th December 2014

8pm with Fareeha (Saza-e-Maut Se Pabandi Hat Gaye…Saza Kab Hogi..??) – 18th December 2014

Labb Azaad On Waqt News – 18th December 2014

Labb Azaad On Waqt News – 18th December 2014

8pm with Fareeha (Exclusive From Peshawar…) – 17th December 2014

8pm with Fareeha (Exclusive From Peshawar…) – 17th December 2014

Assignment – 17th December 2014

Assignment – 17th December 2014

PM Nawaz Sharif Addresses APC Meeting In Peshawar – 17th December 2014

PM Nawaz Sharif Addresses APC Meeting In Peshawar – 17th December 2014

Indepth With Nadia Mirza (Saniha Peshawar..Kya Zarb-e-Azab Ka Rad-e-Amal..??) – 16th December 2014

Indepth With Nadia Mirza (Saniha Peshawar..Kya Zarb-e-Azab Ka Rad-e-Amal..??) – 16th December 2014

8pm with Fareeha (School Ke Masoom Bache Dehshat Gardi Ka Nishana…) – 16th December 2014

8pm with Fareeha (School Ke Masoom Bache Dehshat Gardi Ka Nishana…) – 16th December 2014

Assignment – 16th December 2014

Assignment – 16th December 2014

Indepth With Nadia Mirza (Hukumat Aur PTI,Mazakraat Ka Naya Dour..) – 15th December 2014

Indepth With Nadia Mirza (Hukumat Aur PTI,Mazakraat Ka Naya Dour..) – 15th December 2014

Apna Apna Gareban (Plan C Mission Lahore..!!) – 14th December 2014

Apna Apna Gareban (Plan C Mission Lahore..!!) – 14th December 2014

Insight (Faislabad,Karachi Ke Baad PTI Lahore Ki Janib…) – 13th December 2014

Insight (Faislabad,Karachi Ke Baad PTI Lahore Ki Janib…) – 13th December 2014

Apna Apna Gareban (18th December Ko Pakistan Kaise Band Hogah..??) – 13th December 2014

Apna Apna Gareban (18th December Ko Pakistan Kaise Band Hogah..??) – 13th December 2014