Naeem Bokhari Ke Saath (Mumtaz Bhutto Special Interview) – 21st December 2014

Naeem Bokhari Ke Saath (Mumtaz Bhutto Special Interview) – 21st December 2014

Dusra Rukh (Deyshat Gardi Kay Khilaf Jang…) – 21st December 2014

Dusra Rukh (Deyshat Gardi Kay Khilaf Jang…) – 21st December 2014

Naeem Bokhari Ke Saath- 20th December 2014

Naeem Bokhari Ke Saath- 20th December 2014

Dursa Ruk (Army Started Crackdown Against Terrorism) – 20th December 2014

Dursa Ruk (Army Started Crackdown Against Terrorism) – 20th December 2014

Dawn News Special Repeat (Khawaja Muhammad Asif Special Interview) – 20th December 2014

Dawn News Special Repeat (Khawaja Muhammad Asif Special Interview) – 20th December 2014

Aap Ki Kahani – 20th December 2014

Aap Ki Kahani – 20th December 2014

Dawn News Special (Khawaja Muhammad Asif Special Interview) – 19th December 2014

Dawn News Special (Khawaja Muhammad Asif Special Interview) – 19th December 2014

Dusra Rukh (Kya Deyshat Gardi Kay Khilaf Awam Aur Hukumran Iak Safay Par Agaye) – 19th December 2014

Dusra Rukh (Kya Deyshat Gardi Kay Khilaf Awam Aur Hukumran Iak Safay Par Agaye) – 19th December 2014

Jaiza (Saniha Peshawar Zakhmi Bachay Khuf Ka Shikar) – 19th December 2014

Jaiza (Saniha Peshawar Zakhmi Bachay Khuf Ka Shikar) – 19th December 2014

Raid (Karachi May Bank Daketi Karna Kya Waqai Asaan) – 18th December 2014

Raid (Karachi May Bank Daketi Karna Kya Waqai Asaan) – 18th December 2014

Infocus (Pervez Musharraf Special Interview) – 18th December 2014

Infocus (Pervez Musharraf Special Interview) – 18th December 2014

NewsEye (Peshawar Hamla Akhri Hamla Ya Quam 1 Aur Hamlay Kay Liye Taiyar Hai ?) – 18th December 2014

NewsEye (Peshawar Hamla Akhri Hamla Ya Quam 1 Aur Hamlay Kay Liye Taiyar Hai ?) – 18th December 2014

Jaiza (Saniha Peshawar Nay Alme Media Ko Bhi Hela Kar Rakh Diya) – 18th December 2014

Jaiza (Saniha Peshawar Nay Alme Media Ko Bhi Hela Kar Rakh Diya) – 18th December 2014

Khabar Say Khabar (Saniha Peshawar Aaj Pora Mulk Soog May Doba Raha) – 17th December 2014

Khabar Say Khabar (Saniha Peshawar Aaj Pora Mulk Soog May Doba Raha) – 17th December 2014

Infocus (Army Chief Ka Dora Afghanistan) – 17th December 2014

Infocus (Army Chief Ka Dora Afghanistan) – 17th December 2014

NewsEye (Nawaz Imran Deshat Gardi Ke Khilaf Saath Saath Beth Gaye) – 17th December 2014

NewsEye (Nawaz Imran Deshat Gardi Ke Khilaf Saath Saath Beth Gaye) – 17th December 2014

Jaiza (Peshawar May Bacho Ka Qatal e Aam…) – 17th December 2014

Jaiza (Peshawar May Bacho Ka Qatal e Aam…) – 17th December 2014