Khabar Roze Ki (What’s The Future Of Sports In Pakistan??) – 20th November 2014

Khabar Roze Ki (What’s The Future Of Sports In Pakistan??) – 20th November 2014

Khabar Roze Ki – 20th November 2014

Awam Ke Samney (Incident Occur’s In Transportation’s Sector) – 10th November 2014

Awam Ke Samney (Incident Occur’s In Transportation’s Sector) – 10th November 2014

Khabar Roze Ki – 20th November 2014

Aap Ki Kahani (Public Transport Shehriyo Ki Majbori) – 8th November 2014

Aap Ki Kahani (Public Transport Shehriyo Ki Majbori) – 8th November 2014

Watch Aap Ki Kahani on Dawn News

Pas e Parda (Public Transport Ke Hathon Intizamia Bebas) – 7th November 2014

Pas e Parda (Public Transport Ke Hathon Intizamia Bebas) – 7th November 2014

Watch latest Pas e Parda – 7th November 2014

Sports & Sports with Aamir Sohail (Pakistani Spinner Bara Break Throw Dene Main Nakam) 8 August 2014

Sports & Sports with Aamir Sohail (Pakistani Spinner Bara Break Throw Dene Main Nakam) 8 August 2014

Sports & Sports with Aamir Sohail (Pakistani Spinner Bara Break Throw Dene Main Nakam) 8 August 2014

Sports & Sports with Aamir Sohail ( Din News ) 7th August 2014

Sports & Sports with Aamir Sohail ( Din News ) 7th August 2014

Sports & Sports with Aamir Sohail ( Din News ) 7th August 2014

Sports & Sports with Amir Sohail ( Din News ) 18 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail ( Din News ) 18 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail ( Din News ) 18 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Kya Pakistan Main Football Ka Mustaqbil Roshan Hai ??) 17 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Kya Pakistan Main Football Ka Mustaqbil Roshan Hai ??) 17 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Kya Pakistan Main Football Ka Mustaqbil Roshan Hai ??) 17 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (PCB Ka Qibla Kaise Darust Ho Ga ??) 16 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (PCB Ka Qibla Kaise Darust Ho Ga ??) 16 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (PCB Ka Qibla Kaise Darust Ho Ga ??) 16 July 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Football Ka Aalmi Mela Saj Gaya) 12 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Football Ka Aalmi Mela Saj Gaya) 12 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Football Ka Aalmi Mela Saj Gaya) 12 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Cricketer Ke Lye Idol Training Kesi Honi Chahey ??) 11 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Cricketer Ke Lye Idol Training Kesi Honi Chahey ??) 11 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Cricketer Ke Lye Idol Training Kesi Honi Chahey ??) 11 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Shoaib Malik Aur Kamran Akmal Central Contract Se Out) 10 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Shoaib Malik Aur Kamran Akmal Central Contract Se Out) 10 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Shoaib Malik Aur Kamran Akmal Central Contract Se Out) 10 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Karachi Airport Per Hamla … 4 International Crickter Ka Pakistan Ane Se Inkar ) 9 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Karachi Airport Per Hamla … 4 International Crickter Ka Pakistan Ane Se Inkar ) 9 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Karachi Airport Per Hamla ... 4 International Crickter Ka Pakistan Ane Se Inkar ) 9 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ?( Part-3)) 6 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ?( Part-3)) 6 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ?( Part-3)) 6 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ?( Part-2)) 5 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ?( Part-2)) 5 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ?( Part-2)) 5 June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ??) 4th June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ??) 4th June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Muhammad Yousaf Snooker Ke Champion Kese Bane ??) 4th June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Ab Cricket Main Bhi Puncture Lagane Ki Koshishe) 2nd June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Ab Cricket Main Bhi Puncture Lagane Ki Koshishe) 2nd June 2014

Sports & Sports with Amir Sohail (Ab Cricket Main Bhi Puncture Lagane Ki Koshishe) 2nd June 2014