Live With Dr. Shahid Masood (Security Khadshat Mazeed Barh Gaye) – 19th December 2014

Live With Dr. Shahid Masood (Security Khadshat Mazeed Barh Gaye) – 19th December 2014

Watch latest Live With Dr. Shahid Masood – 19th December 2014

Live With Dr. Shahid Masood (Pervez Musharraf Special Interview) – 18th December 2014

Live With Dr. Shahid Masood (Pervez Musharraf Special Interview) – 18th December 2014

Watch Live With Dr. Shahid Masood on News One

Live With Talat (Sub Ka Almia Ba Zaban Ek Khandan….) – 18th December 2014

Live With Talat (Sub Ka Almia Ba Zaban Ek Khandan….) – 18th December 2014

Watch Latest Live With Talat – 18th December 2014

Nadeem Malik Live (Kya Saza e Maut Ki Bahali Say Mulk May Aman Qaim Ho Ga ?) – 18th December 2014

Nadeem Malik Live (Kya Saza e Maut Ki Bahali Say Mulk May Aman Qaim Ho Ga ?) – 18th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News

Islamabad Se (Live Footages Of Pesharwar Incident After Attack) –17th December 2014

Islamabad Se (Live Footages Of Pesharwar Incident After Attack) –17th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News

Live With Talat (Nawaz Sharif Press conference Ahem Nukat) – 17th December 2014

Live With Talat (Nawaz Sharif Press conference Ahem Nukat) – 17th December 2014

Watch Latest Live With Talat - 17th December 2014

Nadeem Malik Live (Imran Khan Ka Dharna Khatum Karnay Ka Elaan) 8 to 9 Pm – 17th December 2014

Nadeem Malik Live (Imran Khan Ka Dharna Khatum Karnay Ka Elaan) 8 to 9 Pm – 17th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News

Nadeem Malik Live (Peshawar Saniha Jo Sab Kuch Badal Dey Ga! Iak Umeed) 7 to 8 Pm – 17th December 2014

Nadeem Malik Live (Peshawar Saniha Jo Sab Kuch Badal Dey Ga! Iak Umeed) 7 to 8 Pm – 17th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News

Nadeem Malik Live (Pakistan Kay Mustaqbil Par Hamla…) – 16th December 2014

Nadeem Malik Live (Pakistan Kay Mustaqbil Par Hamla…) – 16th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News

Live With Talat (Peshawar….Qoumi Saneha….) – 16th December 2014

Live With Talat (Peshawar….Qoumi Saneha….) – 16th December 2014

Watch Dr Sayed Rifat Husain, Ahmer bilal Soofi, Ahmed Bilal Mehboob, Ismail Khan (Senier Journalsit), in Live With Talat – 16th December 2014

Live With Dr. Shahid Masood (Special Transmission On Peshawar Incident 7pm – 8pm) – 16th December 2014

Live With Dr. Shahid Masood (Special Transmission On Peshawar Incident 7pm – 8pm) – 16th December 2014

Live With Dr. Shahid Masood – 16th December 2014

Islamabad Se 7pm to 8pm (Live Updates:135 Killed In Peshawar School Attack) –16th December 2014

Islamabad Se 7pm to 8pm (Live Updates:135 Killed In Peshawar School Attack) –16th December 2014

Live With Dr. Shahid Masood – 16th December 2014

Live With Talat (After Protest In Lahore…) – 15th December 2014

Live With Talat (After Protest In Lahore…) – 15th December 2014

Live With Talat – 15th December 2014

Nadeem Malik Live (Kya Iak Baar Phir Mazakarat Ki Mez Sajay Gi ?) – 15th December 2014

Nadeem Malik Live (Kya Iak Baar Phir Mazakarat Ki Mez Sajay Gi ?) – 15th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News

Live With Talat (khwateen Par Gharelo Tashdud Ke Khatme Ke Khilaf Awaz…) – 11th December 2014

Live With Talat (khwateen Par Gharelo Tashdud Ke Khatme Ke Khilaf Awaz…) – 11th December 2014

Watch Shehla raza (PPP), in Live With Talat – 11th December 2014

Nadeem Malik Live (Karachi May Ehtejaj Pur Aman Hoga, Imran Khan) – 11th December 2014

Nadeem Malik Live (Karachi May Ehtejaj Pur Aman Hoga, Imran Khan) – 11th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News

Live With Talat (Baat Cheet Or Siasi Bhoran….) – 10th December 2014

Live With Talat (Baat Cheet Or Siasi Bhoran….) – 10th December 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News