Latest Shows Results Below

Watch Now Kharra Sach (Khara Sach Ki Wapsi) – 17th October 2014
Watch Now Special Episode Of Khara Sach 1Am – 24 September 2014

Special Episode Of Khara Sach 1Am – 24 September 2014

Special Episode Of Khara Sach 1Am – 24 September 2014

Watch Now» 36 Comments 36 Comments
Watch Now Khara Sach (Kya Khwaja Sira Hona Jurm Hai..??) – 28th June 2014
Watch Now Khara Sach (What Is The Use Of Grand Alliance) – 4th June 2014
Watch Now Khara Sach Special With Mubasher Lucman – 3rd June 2014
Watch Now Khara Sach (Exclusive Interview With Alan Hart..) – 6th March 2014
Watch Now Khara Sach (Kya Hum Azab-e-ilahi Ko Bhool Chuke Hain…??) – 4th March 2014
Watch Now Khara Sach (Bartaniya Mey Mukeem Pakistanio Kay Masail…) – 4th March 2014
Watch Now Kharra Sach REPEAT (Gen (R) Pervaiz Musharaf Ka Khara Sach) – 26th December 2013

Kharra Sach REPEAT (Gen (R) Pervaiz Musharaf Ka Khara Sach) – 26th December 2013

Watch Former President Of Pakistan Gen (R) Pervaiz Musharaf joins Mubashir Luqman in Kharra Sach – 26th December 2013 REPEAT

Watch Now» 39 Comments 39 Comments
Watch Now Kharra Sach (Gen (R) Pervaiz Musharaf Ka Khara Sach) – 19th December 2013

Kharra Sach (Gen (R) Pervaiz Musharaf Ka Khara Sach) – 19th December 2013

Watch Former President Of Pakistan Gen (R) Pervaiz Musharaf joins Mubashir Luqman in Kharra Sach – 19th December 2013

Watch Now» 812 Comments 812 Comments
Watch Now Khara Sach with Mubashir Luqman (is Media Performing its Duty) – 25th Nov 2013

Khara Sach with Mubashir Luqman (is Media Performing its Duty) – 25th Nov 2013

Khara Sach with Mubashir Luqman (is Media Performing its Duty) – 25th Nov 2013

Watch Now» 62 Comments 62 Comments
Watch Now Khara Sach (Drone Hamle Aur Muzakraat Ek Saath Chal Payen Geh..?? ) – 3rd October 2013
Watch Now Khara Sach ( Kiya Hamari Siyasaat Mein Saudi Asraat Mujood Hain ?? ) – 27th August 2013

Khara Sach ( Kiya Hamari Siyasaat Mein Saudi Asraat Mujood Hain ?? ) – 27th August 2013

Watch Khara Sach ( Kiya Hamari Siyasaat Mein Saudi Asraat Mujood Hain ?? ) – 27th August 2013

Watch Now» 22 Comments 22 Comments
Watch Now Khara Sach (Kiya Pakistan 21th Century Ki Jung Jeet Paega? ) – 20th August 2013

Khara Sach (Kiya Pakistan 21th Century Ki Jung Jeet Paega? ) – 20th August 2013

Watch Khara Sach (Kiya Pakistan 21th Century Ki Jung Jeet Paega? ) – 20th August 2013

Watch Now» 14 Comments 14 Comments
Watch Now Khara Sach ( Aurto Par Tashaddut Aur Hukumaati Ikdamaat..!! ) – 13th August 2013

Khara Sach ( Aurto Par Tashaddut Aur Hukumaati Ikdamaat..!! ) – 13th August 2013

Watch Khara Sach ( Aurto Par Tashaddut Aur Hukumaati Ikdamaat..!! ) – 13th August 2013

Watch Now» 8 Comments 8 Comments