Kharra Sach (Sheikh Rasheed Ka Khara Sach) – 19th February 2015

Kharra Sach (Sheikh Rasheed Ka Khara Sach) – 19th February 2015

Watch Sheikh Rasheed Ahmed Chairman AML exclusive interview with Kharra Sach – 19th February 2015

Special Episode Of Khara Sach 1Am – 24 September 2014

Special Episode Of Khara Sach 1Am – 24 September 2014

Special Episode Of Khara Sach 1Am - 24 September 2014

Khara Sach (Kya Khwaja Sira Hona Jurm Hai..??) – 28th June 2014

Khara Sach (Kya Khwaja Sira Hona Jurm Hai..??) – 28th June 2014

Watch Almas Bobby In Khara Sach – 28th June 2014

Khara Sach (What Is The Use Of Grand Alliance) – 4th June 2014

Khara Sach (What Is The Use Of Grand Alliance) – 4th June 2014

Watch latest Khara Sach – 4th June 2014

Khara Sach Special With Mubasher Lucman – 3rd June 2014

Khara Sach Special With Mubasher Lucman – 3rd June 2014

Khara Sach Special With Mubasher Lucman - 3rd June 2014

Khara Sach (Exclusive Interview With Alan Hart..) – 6th March 2014

Khara Sach (Exclusive Interview With Alan Hart..) – 6th March 2014

Watch Latest Khara Sach – 6th March 2014

Khara Sach (Kya Hum Azab-e-ilahi Ko Bhool Chuke Hain…??) – 4th March 2014

Khara Sach (Kya Hum Azab-e-ilahi Ko Bhool Chuke Hain…??) – 4th March 2014

Watch Latest Khara Sach – 4th March 2014

Khara Sach (Bartaniya Mey Mukeem Pakistanio Kay Masail…) – 4th March 2014

Khara Sach (Bartaniya Mey Mukeem Pakistanio Kay Masail…) – 4th March 2014

Watch Khara Sach on ARY News

Kharra Sach REPEAT (Gen (R) Pervaiz Musharaf Ka Khara Sach) – 26th December 2013

Kharra Sach REPEAT (Gen (R) Pervaiz Musharaf Ka Khara Sach) – 26th December 2013

Watch Former President Of Pakistan Gen (R) Pervaiz Musharaf joins Mubashir Luqman in Kharra Sach - 26th December 2013 REPEAT

Khara Sach with Mubashir Luqman (is Media Performing its Duty) – 25th Nov 2013

Khara Sach with Mubashir Luqman (is Media Performing its Duty) – 25th Nov 2013

Watch Exclusive Video: Khara Sach with Mubashir Luqman (is Media Performing its Duty) - 25th Nov 2013

12345...