Dharne Ke Dauran Gen Raheel Ne Mujhe Bula Kar Kiya Kaha??

Posted on November 28, 2016
Source:- http://qudrat.com.pk/pakistan/27-Nov-2016/39083