Qandeel ko qatal karne ke baad uska bhai ne saman ke sath kiya kiya

Posted on July 16, 2016