agar hum apni izzat nahi karinga koi bhi mulk hamari izzat nahi karegi – Muneer Akram

Posted on June 11, 2016