Poori qaum saktay ki halat mein hai aur PM food street mein khanay kha rhay hain- Mehmood-ur-Rasheed

Posted on May 25, 2016Dailymotion