Goya with Arsalan Khalid -2nd April 2016

Posted on April 3, 2016 GOYA with Arslan Khalid, Pakistani, SUCH TVGuests.Brig.r.Asif Haroon.Barrister Masroor Shah.Shaukat Basra