GOYA WITH ARSALAN KHALID – 14th November 2015

Posted on November 14, 2015 GOYA with Arslan Khalid, SUCH TVGuests: Senator M Usman Khan Kakar(PMAP),Rehmat Ullah Kakar(JUI-F), Senator Kabir Muhammad Shahi(National Party) & Bilal Dar (Senior Journalist)

Dailymotion