Pakistan at 7 (Afghan Sadar Ka Dora e Pakistan, Khite Mein Aman Ke Istehkam Ki Koshish) – 14th November 2014

Posted on November 14, 2014 Aaj News, Pakistan At 7Watch Rustam Shah (Analyst), Shokat Paracha (Aaj News), in Pakistan at 7 – 14th November 2014


Dailymotion