Sawal Hai Pakistan Ka (MQM Ka Muhajir Sooba Ka Mutalba…) – 8th November 2014

Posted on November 8, 2014Watch Sayed Khalid Iftekhar (MQM), Dr Zafar Khan (MQM), Zubair Ahmad Khan (MQM), Muhammad Saleem (MQM), in Sawal Hai Pakistan Ka – 8th November 2014

Dailymotion