Sawal Hai Pakistan Ka (NDMA Or PDMA Jaise Imdadi Idare Kaam Karne Se Ghafil Kiyon???) – 13th September 2014

Posted on September 13, 2014 Aaj News, Sawal Hai Pakistan KaWatch Prof Hafeez ur Rehman, Dr Iftikhar Hussain, Ingi Abdul Aziz, in Sawal Hai Pakistan Ka – 13th September 2014


Dailymotion