CM Punjab Shahbaz Sharif Blasted on Dr. Tahir-ul-Qadri

Posted on August 12, 2014CM Punjab Shahbaz Sharif Blasted on Dr. Tahir-ul-Qadri

Dailymotion