Allah hum sub ko baghair hisab kitab ke junut main dakhil furma

Posted on July 21, 2014Allah hum sub ko baghair hisab kitab ke junut main dakhil furma

Dailymotion