Allah ki pakar kareeb hai

Posted on July 13, 2014Allah ki pakar kareeb hai

Dailymotion