AJIP Shahram Khan Tarakai speech at D-Chowk Jalsa (May 11, 2014)

Posted on May 13, 2014AJIP Shahram Khan Tarakai speech at D-Chowk Jalsa (May 11, 2014)

Dailymotion

Youtube