Israel Govt ne apne har bank ko mana kiya hai kisi yahodi ne na sood lena hai na dena hai.

Posted on January 1, 2014Israel Govt ne apne har bank ko mana kiya hai kisi yahodi ne na sood lena hai na dena hai.

Tune

Dailymotion

Youtube
http://youtu.be/Ads-RdbFLe8