“Me Bahadur hu magar haare hue lashkar ka ” Dedicated to Imran Khan

Posted on December 24, 2013“Me Bahadur hu magar haare hue lashkar ka ” Dedicated to Imran Khan

Tune

Dailymotion

Youtube
http://youtu.be/TGApt_2VrPo