Jahan Hazart Bilal ne azan di main ne us jaga khare hoke takbir kahi.Musharaf

Posted on December 22, 2013Jahan Hazart Bilal ne azan di main ne us jaga khare hoke takbir kahi.Musharaf

Tune

Dailymotion

Youtube
http://youtu.be/BTSDtr0CCwY