News Hour (La Pata Afrad Case, Pahli Bar Iak Gernail Ko Tuheen e Adalat Ka Notics) – 5 December 2013

Posted on December 5, 2013Watch News Hour on Samaa News Shahzad Chowdhry, Alama Amin Shahidi, Mufti Naeem, Zahid Khan, Mahmood Shah

Tune

Dailymotion

Youtube