PML M MNA Dr.Nisar Blasts at Rana Sanaullah

Posted on December 1, 2013PML M MNA Dr.Nisar Blasts at Rana Sanaullah

Tune

Dailymotion

Youtube
http://youtu.be/Ru2v-Y-ZwGE