Dr.Tahir ul Qadri Fuzool kisam ki baatein Kar rahe hain :- Najam Sethi

Posted on December 1, 2013 User SubmittedDr.Tahir ul Qadri Fuzool kisam ki baatein Kar rahe hain :- Najam Sethi

Tune

Dailymotion

Youtube
http://youtu.be/e92XgHbyCGw