11th hour with Waseem (Hukumat Dharney Bhi Deti Hai Aur Dollar Bhi Leti Hai) – 25th Nov 2013

Posted on November 26, 201311th hour with Waseem (Hukumat Dharney Bhi Deti Hai Aur Dollar Bhi Leti Hai) – 25th Nov 2013

Tune

Dailymotion

Youtube