Musharraf ko is tarah rukhsat kiya jayega jistarah kisi damaad ko kia jata hai :- Saleem Bukhari

Posted on October 10, 2013 User Submitted



Musharraf ko is tarah rukhsat kiya jayega jistarah kisi damaad ko kia jata hai :- Saleem Bukhari


Tune

Dailymotion

Youtube
http://youtu.be/63xyirMRNDs