Qeemti jaedad aur rakam le kar mamla Fi sabilillah nahi reh jata :- Supreme Court CJP

Posted on October 4, 2013Qeemti jaedad aur rakam le kar mamla Fi sabilillah nahi reh jata :- Supreme Court CJP

Tune

Dailymotion

Youtube
http://youtu.be/HHFNdIXjiQ0