Absar Alam spitting venom against Imran Khan & PTI

Posted on October 4, 2013Absar Alam spitting venom against Imran Khan & PTI

Dailymotion

Youtube