• BROWSE BY

Browse website with your favourite
Anchor/politician/Channel Or Program

 • BROWSE BY PROFILE
 • PROGRAMS AND TALKSHOWS
 • TV CHANNELS
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100005675738524 Abdul Aziz

  khoti ke bachay noori ko lohay ki salahon ke peechey hona chahiay.
  ye behte hi ghatia insan hai

 • Panjo suttho madu

  le jinnat gaye aur ' gem' patthar aa gaye. Pehle ek fraud kiya ab dusra karega.
  Isse achha hai UK ja , ' one pound fish ' ki dookan khali hai, wahan ja ke machhi bech.

 • https://www.facebook.com/shariqf1 Shariq Farooq

  2 khotay,, aik kutta aik heejrra

 • https://www.facebook.com/ak.malik.3 Ak Malik

  aakhir main Lodhi sahab bhi Baba bun gaye… Noori khoti aagaya lodhi khotay ke paas.. Lakh Lanat