Live @ 7 (Qaum Ki Tarjiyaat Mai Taleem Bhi Kahin Hai k Nahi..??) – 26th September 2013

Posted on September 26, 2013 PTV NewsWatch Latest Live @ 7 (Qaum Ki Tarjiyaat Mai Taleem Bhi Kahin Hai k Nahi..??) – 26th September 2013

Dailymotion

Tune

Youtube