IK ne Bar Bar kaha TUQ ne sahi kaha tah lekin Dr TUQ ne kia kaha

Posted on August 28, 2013 User SubmittedIK ne Bar Bar kaha TUQ ne sahi kaha tah lekin Dr TUQ ne kia kaha

DailyMotion

YouTube