Tarakiyati kaam sonpe jaye to Shabhaz Sharif mulk Paris Banadengen :-Dr.Abdul Qadeer Khan

Posted on June 8, 2013Tarakiyati kaam sonpe jaye to Shabhaz Sharif mulk Paris Banadengen :-Dr.Abdul Qadeer Khan

khidmat