Imran Khan v Shahbaz Sharif – Azizi brilliant at parody

Posted on February 22, 2013Imran Khan v Shahbaz Sharif – Azizi brilliant at parody