Kharra Sach (Sheikh Rasheed & Tahir Qadri!) – 17th January 2013

Posted on January 17, 2013Kharra Sach (Sheikh Rasheed & Tahir Qadri!) – 17th January 2013

DailyMotion

Tune

PlayWire

YouTube
http://youtu.be/BYh3EsAGBJA