Parvez Musharraf Jhoota, Sharabi aur zani hai: Qadeer Khan while talking on live Tv

Posted on September 18, 2012