Kyun? (Gustakhana Film – pas-e-parda sarparasti kaun ker raha hai?) – 14th Sept 2012

Posted on September 14, 2012 Dunya NewsKyun? (Gustakhana Film – pas-e-parda sarparasti kaun ker raha hai?) – 14th Sept 2012

http://www.youtube.com/watch?v=4z0SUnwfLi8

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4