Off The Record (Sindh main Baldiyati Nizam ki taeyariyan, itehadi bichar gae…) – 5th September 2012

Posted on September 5, 2012Sharmila Farooqi, Shahi Saeed, Rana Sanaullah in Off The Record – 5th September 2012

http://www.youtube.com/watch?v=3Ba_QpjV1p8
http://www.youtube.com/watch?v=zSFREuI_tNU
http://www.youtube.com/watch?v=2sgY2yIp6JY