Dunya Ki Tareekh Gawah Hai — Reply To Aitzaz Ahsan’s Poem

Posted on August 19, 2012Dunya Ki Tareekh Gawah Hai — Reply To Aitzaz Ahsan’s Poem