Shahid Afridi visits Shaukat Khanum Hospital – 05-08-12

Posted on August 7, 2012Shahid Afridi visits Shaukat Khanum Hospital – 05-08-12