Ab to bacha bacha keh rha hai, Insaaf chahiye buss.

Posted on March 23, 2012Ab to bacha bacha keh rha hai, Insaaf chahiye buss.