Khari Baat [Sohail Ahmed Azizi] Luqman ke Saath 7th Feb 2012

Posted on February 7, 2012

Khari Baat [Sohail Ahmed Azizi] Luqman ke Saath 7th Feb 2012

Videos Going Viral

Watch Danial’s diversion
Jahalat Bhi Yeh Dekh Kar Sharm
Masjid Nabvi Main Taveez Pehne
Nawaz Sharif Will Be Sack on 1
Muniba Mazari And Hamza Ali Ab
Murad Saeed Bashing Daniyal Az
Raheel Sharif Ne Bara Ailaan K
Junaid Saleem And Azizi Making
Resign and Get Lost Dr Shahid
Exclusive Audio Of Nawaz Shari